เมนู

สินค้าLean Addict

อาหารเป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน แต่ในปัจจุบันอาหารไม่ใช่คำตอบเดียวของความต้องการพื้นฐานอีกต่อไป แต่ยังตอบสนองความต้องการทางสังคมและความต้องการในการเติมเต็มตนเองขึ้นอยู่กับกลุ่มต่างๆ ขึ้นอยู่กับคนรุ่นที่มีการตอบสนองที่แตกต่างกันจากผลการสำรวจพฤติกรรมการดูอา


ประวัติการสั่งซื้อ

ซื้อเลย!